Disclaimer

De inhoud (tekst en afbeeldingen) die door Attent marketing op deze internetsite (beginnend met www.attentmarketing.nl) wordt geplaatst, is auteursrechtelijk beschermd. De inhoud mag uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden worden gebruikt of gedownload. De inhoud is eigendom van Attent marketing en mag daarom niet op andere wijze worden gekopieerd en/of worden veranderd.

Attent marketing spant zich naar beste kunnen in om correcte en actuele informatie op haar website te tonen, maar staat er niet voor in dat deze informatie, waaronder tevens wordt verstaan informatie met betrekking tot de betrokken rechten bij de informatie (o.a. auteursrechten), altijd juist en volledig is. Indien deze informatie niet juist of volledig is wordt u vriendelijk verzocht Attent marketing hierover te informeren zodat de informatie (zo nodig) kan worden aangepast.

Attent marketing is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het bezoeken van www.attentmarketing.nl, de onmogelijkheid deze site te bezoeken, of de mate waarin op de informatie op deze site vertrouwd wordt.

Door op verschillende hyperlinks binnen www.attentmarketing.nl te klikken, wordt u doorgestuurd naar andere websites. Attent marketing aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van andere websites.

Berichten en materialen die door middel van elektronische post via het internet naar www.attentmarketing.nl of naar Attentmarketing worden gestuurd mogen geen vertrouwelijk karakter hebben en Attent marketing behoudt zich het recht voor om aan haar toegezonden informatie op enigerlei wijze te gebruiken of reproduceren. Het staat Attent marketing vrij om alle ideeën, concepten, kennis en/of technieken die in de aan haar toegezonden informatie is vervat te gebruiken voor welk doel dan ook, met inbegrip van ontwikkeling, productie en marketing, zonder dat hiervoor vergoedingen invorderbaar zijn. Alle informatie die naar www.attentmarketing.nl wordt gestuurd, dient waarheidsgetrouw te zijn, de rechten van derden niet te schenden, en niet in strijd met de wet te zijn.

 

 

Wilt u uw marketingcommunicatiestrategie verder vormgeven? Klanten vinden en aan u binden?
Neem contact met ons op.

@
Velden met een * zijn verplicht.